test

Is dat PBM-certificaat wel echt?

Inflatie van CE-markering

Voordat een PBM wordt toegelaten op de markt, moet het eerst een typekeuringscertificaat verdienen. In de praktijk wordt daar soms de hand mee gelicht.

Auteur: Leon Vaassen

Wie in de Europese Unie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) op de markt wil brengen, krijgt te maken met Richtlijn 89/686/EG. Deze richtlijn stelt enerzijds technische eisen aan het PBM en anderzijds administratieve eisen aan diegene die het op de interne markt wil brengen. De procedure hangt af van de categorie-indeling van het PBM.

Bij categorie 1 beperkt de procedure zich tot autocertificatie. Bij categorie 2 en 3 komt een notified body (NB) te pas. Dat is een organisatie die door de nationale overheid is aangewezen om de typekeuring uit te voeren. Het NB bewaakt ook de productie door de beoordeling van het kwaliteitssysteem of door een steekproefcontrole. Als alles in orde is, bestaat formeel het vermoeden dat het product overeenkomt met de eisen uit de richtlijn. Het NB schrijft dan het EG-typekeuringscertificaat uit. Voor de producent betekent dit dat hij gerechtigd is tot het voeren van het CE-conformiteitsteken (CE-symbool).

Niet alle producenten volgen het officiële toelatingstraject van een PBM. Veel PBM's worden inmiddels gemaakt in lagelonenlanden en via importeurs op de markt gebracht. De producten zijn meestal niet in het productieland ontwikkeld en beproefd; ze zijn gemaakt op basis van de standmonsters en specificaties die de importeur heeft aangeleverd. De geproduceerde artikelen zijn vaak een volledige kopie.

Op zich is hiermee niets mis. Voor producten die op de Europese markt worden gebracht geldt dat er, afhankelijk van de categorie, EG-typekeuring moet worden uitgevoerd door een NB. Dat gebeurt niet in alle gevallen. In veel gevallen is de importeur onwetend. Het is echter ook mogelijk dat er opzet in het spel is. Een typekeuringstraject brengt tenslotte kosten met zich mee, kan enige tijd duren en er is zelfs een kans dat het product wordt afgekeurd. Bedrijfseconomisch geen aantrekkelijk vooruitzicht.

Inkopers, importeurs en goedwillende producenten staan niet machteloos, maar het zal wel een kwestie van lange adem worden. Belanghebbenden kunnen expliciet vragen om een kopie van het verstrekte EG-typekeuringscertificaat en zich ervan vergewissen dat op dit certificaat dezelfde identificatiegegevens staan als in het persoonlijke beschermingsmiddel en op de gebruikersinstructie.

Belanghebbenden kunnen verder internet achterhalen of het NB die het betreffende certificaat zou hebben uitgeschreven, inderdaad bestaat inclusief de juiste vermelding van het NB-nummer. Op die manier kunnen de belanghebbenden beter aantonen of het PBM daadwerkelijk is goedgekeurd en toegelaten op de Europese markt.
Bron: Samenvatting uit Arbo 12 2007